Livet er eit mysterium

25. februar 2006

Den unnvikande bygningen

Filed under: — Svein Kåre @ 23:39

Puh! For ei veke. Travel er eitt ord som kan brukast til å skildra ho. Trøytt eit anna. Arbeide dag og natt for å starta og avslutta eit prosjekt – eg greidde det i tide, men det tok på: Alt eg har lyst til no er å sova gjennom dei neste dagane. Vel – kanskje ikkje heilt det, men det kjennest slik til tider.

Sidan eg har vore oppteken inne heile tida, så har ikkje mykje skjedd ute. For meg. Dei einaste gongane eg har greidd å gå ut er når eg har hatt nokre naudsynte ærend i byen, i tillegg til nokre få raske turar for å trekka litt frisk luft.

Det er når eg tvingar meg sjølv til å setja meg ned og skriva dette – fullstendig tomt for noko interessant – at eg byrjar å tenkja på den restaurerte bygningen. (Vel – eg tenkjer på han som restaurert uansett, om det stemmer eller ikkje.) Det er langt frå der eg pleier å gå,(1) men då eg gjekk for å få litt frisk luft no på måndag så var det der eg gjekk. Rett nok hadde eg gått eit godt stykke forbi før eg la merke til kvar eg var, så eg visste stadig ikkje kva slag bygning det var. Onsdag trengte eg handla inn litt mat, og igjen fann eg meg sjølv gåande nedover den gata. Sjølvsagt, utan å vera klar over det før eg hadde gått forbi bygningen. Torsdag kveld: Eg vart kald så eg snudde og gjekk heim att. Fredag kveld (prosjektet ferdig og levert, yay!) og handlingane frå måndag og onsdag gjentok seg. Eg gjekk nedover gata, men lukkast ikkje å registrere at eg gjekk forbi bygningen – det vart eg klar over lenge etter.

Vel – eg gjekk aldri nedover den gata med det målet å finna ut kva bygning det var, ikkje medvite i alle fall, så det skulle ikkje uroa meg. Men i dag var det akkurat det eg ville – eg ville ta turen for å sjå om bygningen gav nokre hint om kva slag han var, sjølv om eg nesten rekna med at han ikkje ville det. Det var ikkje akkurat det som hendte…

Gjett kva!

Med det spesifikke målet å gå å finna det ut, så mislukkast eg fullstendig. Neida – eg gjekk ikkje forbi bygningen utan å vera klar over det – eg var ikkje nær sjølve gata ein gong. Eg veit, eg veit. Du trur truleg at eg er ein av dei mest distré typane som finst – og du har sikkert rett – men for denne posten si skuld likar eg å tru at det er bygningen unnviker meg med vilje. Kun for å irritere meg. Eg er sikker på det.

(1) Ikkje langt i frå i distanse, men sist veke var første gong eg rusla nedover den gata, det eg kan hugsa.

Ingen kommentarar »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)


Powered by WordPress